Zaciągnięcie dużego kredytu jest jednym z większych wydarzeń w życiu każdej rodziny. Niezależnie od tego czy będziemy się ubiegać o kredyt gotówkowy czy kredyt samochodowy, musimy posiadać odpowiednią zdolność kredytową.

Zdolność kredytowa

Zgodnie z polskim prawem każda osoba starająca się o zaciągnięcie zobowiązania finansowego w instytucji bankowej musi posiadać zdolność kredytową. Zdolność tą można rozpatrywać w dwojaki sposób. Jako finansową zdolność do spłaty, kiedy nasze przychody przewyższają wydatki oraz jako chęć do spłaty kredytu. Ustawodawca nie uregulował, w jakimi dokładnymi kryteriami powinny kierować się instytucje bankowe określające czyjś zdolność kredytową, dlatego też banki same określają poszczególne kryteria. Mimo to istnieją kwestie, które brane są pod uwagę przez każdy bank.

Zdolność kredytowa jako zdolność do spłaty

Spłata kredytu, niezależnie od tego czy jest to kredyt samochodowy czy hipoteczny jest możliwa jedynie wtedy, gdy posiadamy wystarczającą ilość wolnych środków. Żeby to sprawdzić bank analizuje źródła naszego dochodu. Mogą być to dochody z świadczenia pracy, z prowadzonej działalności gospodarczej czy też świadczenia osób trzecich na naszą rzecz. Co ważne w przypadku części kredytów, szczególnie długoterminowych nie uwzględnia się świadczeń typu 500+.

Następnie sprawdzając, czy spłata kredytu jest możliwa sprawdzane są nasze wydatki na czynsz, wyżywienie, edukacje, inne zobowiązania finansowe w formie już zaciągniętych kredytów lub innych regularnych wydatków, jak alimenty. Jeżeli przychody będą wyższe aniżeli wydatki nasza szansa na akceptację wniosku o kredyt będzie wyższa.

Zdolność kredytowa jako chęć do spłaty kredytu

Następnie bank sprawdzi naszą wolę do uregulowanie wierzytelności. Tego rodzaju analiza jest bardzo subiektywna i zwykle polega ona na sprawdzeniu naszej historii kredytowej, czy spłacaliśmy zaciągnięte zobowiązania regularnie, czy byliśmy wpisani do rejestru dłużników. Sprawdzone zostaną też takie rzeczy, jak nasze wykształcenie, zajmowane stanowisko pracy, nasz stan cywilny itp. Przeanalizowane zostaną wszystkie czynniki, które w oczach banku potencjalnie mogłyby sprawić, że spłata kredytu będzie zagrożona.

Sprawdź swoją zdolność kredytową

Swoją zdolność kredytową można sprawdzić w dwojaki sposób. służą do tego takie narzędzia, jak kalkulator kredytowy oraz kalkulator zdolności kredytowej. Pierwszy z nich pomaga sprawdzić, jakiej wysokości miesięcznej raty powinniśmy się spodziewać, a drugi pomoże pokreślić, jaką ilość wolnych środków pieniężnych posiadamy.

Stosując kalkulator kredytowy poznamy, jaka będzie rata kredytu, ile wyniesie okres spłaty oraz jaki będzie całkowity koszt zaciągniętego kredytu. W kalkulatorze należy umieścić takie dane jak kwota zaciąganego kredytu, podać prowizję (określić czy będzie opłacana osobno, czy zmniejszy kwotę wpłaty, zwiększy kwotę kredytu). Należy podać wysokość prowizji, oprocentowanie kredytu, okres przez jaki ma być spłacany oraz rodzaj rat (malejące czy równe )