Czym różnią się Stany Zjednoczone od Polski? Walutą. Czym różni się Kazimierz Wielki od Billa Gatesa? Walutą.

Giełda, podróże,zmiany miejsca zamieszkania na poziomie między krajowym zawsze sprowadzają się do zagadnienia waluty. Wymiana walut to warunek sine qua non przy rozpoczęciu nowego życia w nowym kraju, a także gwarancja niezapomnianych podróży zagranicznych i niczym nieskrępowana możliwość płatności gotówką w dowolnym miejscu. Wymiana walut odbywa się najczęściej za pośrednictwem kantorów. Najczęściej kantory znajdują się lotniskach, przejściach granicznych, czy dworcach kolejowych, co jest dosyć naturalnym ich umiejscowieniem. Wszystkie kantory działają pod jurysdykcją prawa regulowanego przez państwo, w którym się znajdują. Warto także podkreślić, że nie tylko kantory pośredniczą w wymianie walut, takie zadanie spełnić również mogą banki i kantory internetowe.

W Polsce kartony zarówno te zwykłe jak i internetowe podlegają nadzorowi Narodowemu Banku Polskiego, a właściciele takich kantorów winni być nigdy nie karani prawnie, a także ukończyć odpowiedni kurs, bądź wykazać co najmniej roczne doświadczenie w dziale walutowym banku. Kartony internetowe mają obowiązek zapewnić swoim klientom ochronę ich danych osobowych, stąd wynika ich obowiązek do rejestracji u GIODO czyli u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W Polsce jedną z największych platform internetowych zajmujących się wymianą walut jest portal Cinkciarz.pl. Jeśli ktoś chciałby bliżej i bardziej dokładnie przyjrzeć się wszelkim regulacjom prawnym stanowiącym o działaniu kantorów internetowych to wszelkie odpowiedzi znajdzie w następujących regulacjach prawnych:

  • Prawo dewizowe – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 160).
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).
  • Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 723).
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2004 r. – rozporządzenie w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych.

-Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646).

Jedną z gałęzi rynku finansowego jest także rynek walutowy. Jest to rynek, którego przedmiotem wymiany są waluty. Największymi i najbardziej znaczącymi centrami w wymianie walutowej są: Nowy Jork, Tokio, Singapur, Frankfurt, Londyn, Zurych, Paryż, Hong Kong i Sydney. Jak podaje Narodowy Bank Polski obrót polskim złotym w 2007 roku wyniósł 0,4% wszystkich obrotów na rynku walutowym. Największym udziałem cieszył się natomiast dolar amerykański (43% wszystkich transakcji). W rynku walutowym można zawierać różne typy transakcji zaliczają się do nich: transakcje inwestycyjne, transakcje spekulacyjne, transakcje zabezpieczające, a także transakcje arbitrażowe. W ramach ciekawostki można także dodać, że na całym świecie używa się ponad 170 różnych walut!

29 maja 2019 admin Firma , ,