Rynek gospodarczy w naszym kraju zmienił się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat nie do poznania. Rozmawiając z pokoleniem w starszym wieku można się przekonać o tym, że sporo z tych osób przez całe swoje życie było zatrudnionych w jednym zakładzie pracy. Z tego bierze się wiele nieporozumień i konfliktów w relacjach na linii dzieci-rodzice. Rodzice nie są w stanie zrozumieć decyzji swoich pociech które nawet co kilka miesięcy potrafią zmieniać miejsce pracy. Nie mogą oni pojąć tego, że w obecnych czasach rybek pracy jest niezmiernie dynamiczny, że osoby które chcą odnieść sukces muszą nieustannie się rozwijać i poszukiwać nowych kierunków