Często zapominamy jak ważne są strony internetowe dla firm. Zarówno w kontakcie z potencjalnymi jak i obecnymi klientami. Niejednokrotnie dowiedziono, że bardziej kosztowne i czasochłonne jest pozyskanie nowych klientów, niż utrzymanie obecnych. Naprzeciw problemom przedsiębiorców wyszły firmy będące najważniejszymi graczami w branży internetowej, takie jak Google, Facebook, YouTube, Instagram. W związku z pojawieniem się potrzeby, pojawiły się również rozwiązania, a mianowicie powstały nowe platformy reklamowe. Tradycyjne sposoby reklamowania firmy obejmowały reklamę w prasie, radiu oraz telewizji. Tak jak reklama prasie jest relatywnie tania, tak reklama radiowa czy telewizyjna wiąże się już z dużym budżetem reklamowym. Jednak często firmy nie mają do dyspozycji wielkich nakładów pieniężnych na promocję swojej firmy. W tym momencie wkracza reklama internetowa, między innymi na jednej z wcześniej wymienionych platform. Możliwość wyboru czym mają się charakteryzować osoby którym zostanie pokazana reklama oraz niewielkie koszty w porównaniu do tradycyjnych reklam w radiu czy telewizji umożliwiły obniżenie kosztów pozyskania nowych klientów.

Obecnie nie trzeba wydawać milionów na marketing, czas zdobycia dużej bazy klientów drastycznie zmalał, ponieważ elastyczny charakter i duża skalowalność spowodowały, że firmy mają szansę zdobyć nowych klientów taniej i szybciej niż kiedykolwiek w historii. Reklama firmy nigdy nie była tak zaawansowana jak obecnie. Poprzez odpowiednie optymalizowaniem kampanii internetowych możliwe jest uzyskanie jak największego zwrotu z inwestycji w marketing. Dzięki zaawansowanej technologii możliwe jest śledzenie aktywności reklamy oraz możliwe jest stwierdzenie, które działania przynoszą rezultaty, a które są stratą czasu. Tak precyzyjnych możliwości tradycyjne formy reklamy nie oferują. Do tej pory często kierownicy marketingu korzystający z tradycyjnych form reklamy nie wiedzą jakie rezultaty przyniosły poszczególne działania. Współczesne formy reklamy w internecie umożliwiają nam na wydostanie się z mgły niewiedzy oraz dają szansę na efektywna pracę, która przynosi satysfakcję, ponieważ przynosi efekty. Nikt nie lubi męczyć się i nie widzieć rezultatów ani celu tego męczenia. Powtarzanie nieefektywnych działań, na przykład poprzez zautomatyzowanie ich nie sprawia, że więcej pracy zostanie wykonanej i wzrośnie obrót firmy. Sprawia tylko, że wzrasta nieefektywność na wszystkich poziomach organizacji. Tego nie chce żaden właściciel firmy, ponieważ wie, jak trudnym i męczący zajęciem jest prowadzenie przedsiębiorstwa, które przynosi efekty.

Nikt nie lubi tracić czasu, dlatego warto dać swojemu przedsiębiorstwu szansę na rozwój, a potencjalnym klientom szansę na skorzystanie z produktu lub usługi, która sprosta ich oczekiwaniom i sprawi, że chętnie zapłacą za rozwiązanie swojego problemu. Płatna reklama istotnie skraca czas dotarcia do osób najbardziej zainteresowanych naszą ofertą. Poprzez szybkie pojawienie się w świadomości konsumenta mamy większą szansę na bycie wybranym spośród innych opcji dostępnych na rynku.